Xiaobin Deng

School of Aerospace of Xi’an Jiaotong University
No. 28 West Xianning Road, Xi’an, Shaanxi 710049, P. R. China
Email:dengxiaobin@stu.xjtu.edu.cn 


EDUCATION:

    2013-present Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China
 Master Candidate in Solid Mechanics, School of Aerospace
     2009-2012 Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China
 B. E. in Materials Science and Engineering, School of Materials Science and Engineering

 

AWARDS & HONORS:

     2011-2012 Si-Yuan Scholarship
     2010-2011 Si-Yuan Scholarship
     2009-2010 Si-Yuan Scholarship